Servis štampača & IT opreme


Naš servis


Live Company Servis d.o.o. se već više od 13 godina uspešno bavi servisom i održavanjem svih vrsta štampača kao i servisom računara, lap topova i ostale IT opreme . Za to vreme smo stekli poverenje od preko 2.200 zadovoljnih klijenata, koji su garancija za naše kvalitetne usluge.

Servis štampača

Štampači su elektronski uređaji koji iziskuju redovne (preventivne) servise posle određenog broja odštampanih kopija. Preventivnim servisima se pravovremeno uočavaju i zamenjuju dotrajali delovi štampača, čime ćete produžiti radni vek štampača. Pored toga, preventivnim servisima ćete kontinuirano održati visok kvalitet otiska i pravilno funkcionisanje laserskog štampača.

Vrši se kompletno čišćenje štampača u koje spada:

 • odstranjivanje svih nečistoća koje se pojave u štampaču
 • čišćenje vitalnih delova i sklopova
 • čišćenje senzora za papir
 • podešavanje "step" hoda kao i ostalih radnih parametara
 • održavanje gumenih i zupčastih prenosnih mehanizama teflonskog i gumenog valjka
 • održavanje senzora za pravilan rad
 • zamena kontrolera
 • zamena glava štampača

Veoma je važno da su klimatski uslovi stabilni u prostorijama u kojima se nalaze laserski stampači, jer taj parametar direktno utiče na rad stampača. Tu treba posebno naglasiti izbegavanje naglih temperaturnih promena.

Proizvođači čije štampače servisiramo su:

Servis laserskih štampača

Danas se rad u kancelarijskim, ali i ostalim vidovima poslovanja ne može zamisliti bez laserskog štampača, koji će nam na papir brzo i precizno odštampati sve ono što poželimo. Kupovina laserskih štampača i njihova eksploatacija nikada nije bila jeftinija i pristupačnija. Reciklaža toner kaseta ovih uređaja je postala finansijski izuzetno povoljna, čak i nekoliko puta jeftinija od originalnih toner kaseta. Kvalitet recikliranih tonera je sve bolji.

Kod nas je HP (Hewlett Packard) najzastupljeniji proizvođač laserskih štampača. Međutim pored HP-a i ostali proizvođaci su sve kvalitetniji i konkurentniji. Canon je praktično kompatibilan sa HP-om. Samsung je sve bolji i bolji i kvalitetom i kvantiteom je skoro dostigao HP i Canon na našem tržištu. Tu su i sve prisutniji Lexmark, povremeno sjajni modeli Xerox-a, Epson-a itd. Svi ovi urđaji imaju neki svoj vek trajanja.

Sistem servisiranja i održavanja laserskih štampača zavisi od želje korisnika koliko pouzdan uređaj želi da ima.

Osnovni kvarovi laserskih štampača

ZAGLAVLJEN PAPIR

Mogući razlozi su:

 • Povlakač papira: problem prilikom startnog povlačenja papira
 • Senzor papira: pokvaren ili zaprljan senzor papira
 • Strano telo: spajalica, 'metak' od heftalice, olovke i razni drugi predmeti koji upadnu u štampač
 • Toner kaseta: blokirana usled dužeg nekorišćenja zbog vlage i temperaturnih razlika
 • Fuser jedinica: pocepana teflonska folija, pocepan silikonski valjak...

SVETLA ŠTAMPA

Mogući razlozi su:

 • Prljava optika štampača: prašina, otpadni prah iz kasete, otpadni prah od papira...
 • Prljava optika skenera: kod multifunkcijskih laserskih štampača: prašina, prljavo staklo skenera, prljava lampa (uglavnom beli korektori i otpad od papira)
 • Grejač fuser jedinice: 'Potrošenost' grejača kada se 'ne zapeče' štampa
 • Toner kaseta: Neispravna toner kaseta (potrosena foto celija opc-a, pokvaren magnetni valjak)

FLEKE I LINIJE U ŠTAMPI

Mogući razlozi su:

 • Prljava optika štampača: prašina, otpadni prah iz kasete, otpadni prah od papira...
 • Prljava optika skenera: kod multifunkcijskih laserskih štampača: prašina, prljavo staklo skenera, prljava lampa (uglavnom beli korektori i otpad od papira)
 • Pocepana/ pohabana teflonska folija u fuzeru: Folija propada prilikom koriscenja / cepa se od stranih tela kao sto su spajalice, 'metak' od heftalice, delovi pocepanog papira...
 • Pocepan/ pohaban silikonski valjak: silikonski valjak propada prilikom koriscenja / cepa se od stranih tela kao sto su spajalice, 'metak' od heftalice, delovi pocepanog papira...)
 • Toner kaseta:Neispravna toner kaseta (mnogo razlicitih kvarova)

NEMA KOMUNIKACIJE IZMEDJU RAČUNARA i ŠTAMPAČA

Mogući razlozi su:

 • Neispravan kabl za povezivanje
 • Neispravan printer port na racunaru
 • Neispravan formater štampača
 • Neodgovarajuci 'driver' za štampač
 • Mogucnost virusa na računaru
 • Pun 'spooler' sa zadacima za stampu

Servis matričnih štampača

Matrične štampače otpisuju kao "proizvod iz prošlog veka" već desetak godina, ali situacija u praksi je drugačija i oni još uvek imaju svoju primenu. Knjigovođe, menjačnice, kladionice, agencije za registraciju vozila, špedicije i još mnogi drugi veoma aktivno koriste matrične štampače. Novi uređaji ovog tipa i dan danas koštaju kao bolji laserski štampač u cenovnom rangu od 200 i više evra.

Suština servisa i održavanja ovih uređaja je redovno čišćenje i onda mogu da traju veoma dugo! Podmazivanje je glavni problem matričnih štamšača, zbog količine otpada od papira i prašine koju sakupljaju (jer su zbog načina štampe uglavnom otvoreni).

Velike greške korisnika u radu su:

 • Podmazivanje sa neadekvatnim sredstvima, koja dovode do velikih kvarova,
 • Čekanje da dođe do velikog kvara zbog prljavština i nečistoća.

Servis kancelarijskih uređaja

 • SERVIS Desktop računara
 • SERVIS Lap Top računara
 • SERVIS Monitora
 • SERVIS UPS-ova
 • SERVIS FAX Aparata
 • SERVIS Fiksnih telefona
 • SERVIS telefonskih centrala
 • ...

Poslovima servisa kancelarijskih mašina Live Company Servis doo se bavi dugi niz godina. Za to vreme smo stekli poverenje od preko 1200 zadovoljnih klijenata.

U priloženim cenovnicima možete pogledati cene osnovnih servisnih usluga za štampače i računare.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih problema ili kvarova sa štampačima ili drugim kancelarisjkim uređajima budite slobodni da nas kontaktirate.

021/530-860Kontaktirajte nas