Preuzimanje praznih laser toner kaseta

Poštovani korisnici,

Nudimo Vam saradnju za zbrinjavanje Vašeg otpada (istrošene toner kasete). Ukoliko želite da uštedite vreme i novac, Vaše prazne tonere recikliramo/repariramo u skladu sa internacionalnim ISO standardima za kvalitet i medjunarodnim propisima.

Radimo u skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine i posedujemo integralne dozvole za preuzimanje, transport, skladistenje i tretman neopasnog otpada.

Zakon o upravljanju otpadom (Sl.gl. 135/04, 36/09, 72/09) nalaže svim pravnim licima i generatorima otpada da prazne toner kasete predaju pravnim licima koja imaju integralne dozvole nadležnih institucija za prikupljanje, transport, skladištenje i preradu te vrste otpada.

Toner kaseta nije deo elektronskog otpada.

Live Company Servis će preuzeti vaše prazne tonere i izdati vam dokument o kretanju otpada koji služi kao dokaz da ste sa praznim kertridžima postupili onako kako zakon nalaže.

Usluga preuzimanja praznih laser toner kaseta uz izdavanje dokumenta o kratanju otpada je za vas kao našeg korisnika gratis ukoliko se se odlučite za jedan od ponuđenih vidova saradnje sa našom firmom.

Za sva dodatna pitanja i informacije budite slobodni da nas kontaktirate.