Industrijska reciklaža tonera

Pojam i proces reciklaže LASER TONER KASETA

POJAM RECIKLAŽE - Reciklaža predstavlja ponovno korišćenje svih razgradivih materija ili materijala. Prilikom ovakvog procesa dolazi do značajne uštede u novcu i resursima.

Procenjuje se da je ušteda i do 80% po potrošenoj laser toner kaseti!

RECIKLAŽA LASER TONER KASETA predstavlja proces u kome se stare i iskoršćene laser toner kasete remontuju i ponovo koriste u procesu štampe tj u procesu korišćenja u referentnom laserskom štampaču.

Proces se bazira na nekoliko osnovnih koraka:

 1. Testiranje ispravnosti iskoriscene laser toner kasete
 2. Potpuno rasklapanje kasete na sve njene sastavne delove
 3. Detaljno mašinsko (i ukoliko je potrebno) ručno čišćenje svih sastavnih delova kasete
 4. Zamena pohabanih delova u kaseti
 5. Mašinsko ili (u određenim slučajevima) ručno punjenje toner-prahom visokog kvaliteta
 6. Ponovno sklapanje kasete
 7. Detaljno i precizno testiranje rada reciklirane laser toner kasete
 8. Pakovanje u PVC i kartonsku ambalažu

Nekoliko veoma korisnih saveta:

 • Nemojte da otvarate laser toner kasetu, jer to može biti veoma neprijatno iskustvo zbog prosipanja toner praha
 • Veoma je štetno po kasetu da je ostavljate u Vašem vozilu ili bilo gde na otvorenom kada su temperature ispod 15C° ili preko 25C°
 • Skladištite laser toner kasete na normalnoj sobnoj temperaturi
 • Svaku iskorišćenu ili neiskorišćenu kasetu skladištite u crnim ili neprovidnim PVC kesama jer su neki delovi kasete jako osetljivi na svetlost

Zastupljenost svetskih brendova Štamapča u Srbiji:

 • Laserski Štampači - HP, Canon i Samsung su najviše zastupljeni
 • Matrični Štampači – Epson je neprikosnoveni lider
 • INK Jet Štampači – HP, Canon i Epson
021/530-860Kontaktirajte nas