O nama

Live Company Servis d.o.o.

Owner of the brand "Printer King"

Ko smo mi? Od kad postojimo? Čime se bavimo?


Live Company Servis doo postoji od 2008 god sa ostvarenom poslovnom saradnjom sa preko 2000 pravnih lica.
Stvaranje brenda Printer King počelo je 2010 i za 10-ak godina stvorili smo prepoznatljivo ime za tonere na tržištu Srbije i regiona.

Naš primarni posao je instalacija, održavanje i servis laserskih štampača u kancelarijama naših korisnika uz očuvanje životne sredine kroz reciklažu iskorišćenih tonera.


Proizvođači čije laserske štampače prodajemo, rentiramo, instaliramo, servisiramo i čije tonere recikliramo su:

Naša misija i vizija: 


Sve usluge i proizvodi LCS-a u oblasti prodaje i servisa računarske i telekomunikacione opreme i reciklaže tonera za laserske štampače moraju da zadovolje očekivanja korisnika u pogledu kvaliteta, ZŽS i poverljivosti informacija, a u cilju ostvarivanja obostranog zadovoljstva ,kao i uspostavljanja neraskidivog, dugoročnog partnerstva! .

Unapređenje ukupnog kvaliteta života poslovanja u okruženju u kome radimo, sa tendencijom uvođenja novih tehnologija u interesu svih zaposlenih, naših korisnika i društvene zajednice u celini jeste naša Vizija nadahnuta činjenicom da timskim zalaganjem rezultati neće izostati! Naša misija je da ostvarimo saradnju sa klijentima koji koriste laserske štampače u svojim kancelarijama na bazi ekonomskog i profesionalnog zadovoljstva uz zaštitu životne sredine!.

Industrijska reciklaža tonera


Samo punjenje tonera nije dovoljno da se dobije dobar proizvod i zato smo mi pre 10 godina počeli sa kompletnom industrijskom reciklažom svakog tonera kako bi dobili kvalitetan reciklirani toner.

Naš pogon reciklira više desetina hiljada tonera godišnje uz najviše standarde zaštite životne sredine i uz posedovanje svih dozvola od strane državnih organa za tretman i privremeno skladištenje otpada kao i dozvola za sakupljanje i transport otpada na za to predviđena mesta kao što su deponije i drugi pogoni za preradu otpada, a sve u skladu sa medjunarodnim ISO standardima za kvalitet.

Koje sertifikate posedujemo?


Sistem poslovanja smo izgradili kroz ISO 9001:2015 (Sistem menadžmenta) i ISO 14001:2015 (zaštita životne sredine) standard što nam omogućava da naša usluga i naši proizvodi poseduju traženi nivo kvaliteta na osnovu čega i gradimo odnos sa našim klijentima.

Pored osnovnih ISO standarda posedujemo i sertifikate ISO 27001:2013 za bezbednost informacija kao i 3 standarda koji dokazuju kvalitet naših proizvoda ISO /IEC 19798:2007; ISO/IEC 19752:2004 Procese merenja prinosa toner kertridža, DIN 33870-1/2; DIN 33871-1/2 Zahtevi i testiranja za pripremu reproizvedenih toner modula, kao i standard ISO/IEC 24711:2006 Metode za determinaciju prinosa inkjet uredjaja.