Hama Distributer sa 6 uticnica i prekidacem crno plavi (47887)