Indikator: Zvučnik - LED svetlo/ 210W / 350VA / Autonomija pri punom opterećenju 4.7 min / Autonomija pri polovini opterećenja18.1 min / Prenaponska zaštita 310 Joules

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.