Idealan za svaku kancelariju i za veći obim stampe