O nama

Live Company Servis d.o.o.

Owner of the brand "Printer King Laser Toner Cartridge" Novi Sad, Srbija

Ko smo mi? Od kad postojimo? Čime se bavimo?


Live Company Servis doo postoji od 2008 god sa ostvarenom poslovnom saradnjom sa preko 2000 pravnih lica.
Stvaranje brenda Printer King počelo je 2010 i za 10-ak godina stvorili smo prepoznatljivo ime za tonere na tržištu Srbije i regiona.

Naš primarni posao je instalacija, održavanje i servis laserskih štampača u kancelarijama naših korisnika uz očuvanje životne sredine kroz reciklažu iskorišćenih tonera.


Proizvođači čije laserske štampače prodajemo, rentiramo, instaliramo, servisiramo i čije tonere recikliramo su:

Naša misija


“Ono što bacimo danas, pojedemo sutra” je izreka koja nas upozorava koliko je važna zaštita životne sredine.
Toneri za štampače su potrošna roba u svim kancelarijama i postoje dva scenarija kako se rešiti “otpada” iz kancelarije zvanog prazni toner.

Baciti ga u otpad koji će dalje zagađivati našu životnu sredinu ili ga predati na dalju reciklažu kako bi se taj isti toner, za čiju proizvodnju se koristi plastika, nafta i mnoge druge hemijske supstance, mogao iskoristiti ponovo više desetina, pa čak i stotina puta a pri tome je i 10-ak puta jeftiniji od originalnog tonera a rad laserskog štampača je isti i sa originalnim I sa recikliranim tonerima.
Šta je bolje?

Naša misija je da ostvarimo saradnju sa klijentima koji koriste laserske štampače u svojim kancelarijama na bazi ekonomskog i profesionalnog zadovoljstva uz zaštitu životne sredine.

Industrijska reciklaža tonera


Samo punjenje tonera nije dovoljno da se dobije dobar proizvod i zato smo mi pre 10 godina počeli sa kompletnom indstrijskom reciklažom svakog tonera kako bi dobili kvalitetan reciklirani toner.

Naš pogon reciklira više desetina hiljada tonera godišnje uz najviše standarde zaštite životne sredine i uz posedovanje svih dozvola od strane državnih organa za tretman i privremeno skladištenje otpada kao i dozvola za sakupljanje i transport otpada na za to predviđena mesta kao što su deponije i drugi pogoni za preradu otpada.

Koje sertifikate posedujemo?


Sistem poslovanja smo izgradili kroz ISO 9001 (Sistem menadžmenta) i ISO14001 (zaštita životne sredine) standard što nam omogućava da naša usluga i naši proizvodi poseduju traženi nivo kvaliteta na osnovu čega i gradimo odnos sa našim klijentima.